1%

Czcionka:

Możesz zostać naszym sponsorem.
Poszukujemy osób i firm, które zechciałyby wspomóc naszą działaność. Mogą to być zarówno wpłaty pieniężne, jak i konkretne rzeczy (np. środki opatrunkowe, leki, sprzęt medyczny, drukarka...). Te potrzeby są bardzo różnorodne.
Nasze konto: 44 10202401 000001020146 1995


Możesz zostać naszym wolontariuszem.
Najbardziej potrzebujemy pielęgniarek i lekarzy. Oczywiście osoby niezwiązane zawodowo z medycyną są również mile widziane. Dajesz siebie tyle, ile możesz! To Ty decydujesz ile możesz oferować swojego czasu i siebie samego.

Więcej informacji: wolontariat


Możesz przekazać nam 1% swojego podatku.
Taki sposób pomocy podatnika nic nie kosztuje, a jest dla naszych chorych nadzieją na lepszą opiekę i lepsze środki medyczne.
Jesteśmy organizacją pożytku publicznego dlatego mamy możliwośc skorzystania ze środków zgromadzonych w ramach odpisu 1% należnego podatku.
Przekazane środki zostaną wykorzystane na bieżącą działalność hospicyjną, w tym zakup niezbędnych lekarstw, środków i sprzętu medycznego dla naszych pacjentów.
Wpłata 1% należnego podatku naprawdę nic nie kosztuje - trzeba jedynie podjąć decyzję, której Organizacji Pożytku Publicznego przekazać 1% należnego podatku zamiast oddawać tę kwotę do budżetu państwa.
Przekaz 1% podatku jest w pełni anonimowy i nie wymaga wcześniejszego przelewu na konto przed złożeniem rocznego rozliczenia PIT.
Pieniądze zostaną przekazane na konto Fundacji przez Urząd Skarbowy jednorazowo, bez informacji o osobach i wielkości przekazanych przez nie odpisów.
Aby dokonać odpisu wystarczy w standardowym formularzu rocznego zeznania podatkowego (PIT), którego używasz każdego roku, wypełnić rubrykę:
"Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego (OPP)".
Są to trzy pola, w które należy wpisać:
Nazwa OPP: Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych "HOSPICJUM" im. Matki Teresy
Numer KRS: 0000003102
Wnioskowana kwota: max 1% podatku należnego (po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół)
Aby pieniądze trafiły na nasze konto roliczenie musi nastąpić w ustawowym terminie czyli do dnia 30.04 każdego roku.
1% podatku może przekazać każda osoba fizyczna będąca płatnikiem podatku dochodowego (uzyskująca przychody z wynagrodzenia, rent, emerytur itp.), w tym również prowadzący działalnośd gospodarczą i opodatkowani według zasad ogólnych, w formie ryczałtu oraz według stawki liniowej 19%.
Jeżeli Twoi znajomi nie wiedzą komu przekazać swoje 1% - przekaż im nasz numer KRS!

Nasze Fotki

  • Skałki 1
  • skałki 2
  • skałki 3
  • skałki 4
  • 01
  • 02